Plantning og opretning af kulturen 🌱

Plantning foregår typisk om foråret eller efteråret, men man kan faktisk også plante her i sensommeren. En del kender til at plante Nordmannsgran i sensommeren, men også flere andre arter kan plantes. Barrodsplanter kan lade sig gøre, men er meget ømtålelige for at blive flyttet, mens de er i fuld vækst, hvorimod dækrodsplanter er meget oplagte at plante på nuværende tidspunkt.

Dækrodsplanter er, som ordet siger, en plante, hvor rødderne er dækkede. De er sået i en lille potte, som plantes med ud og derved beskytter rødderne. Planterne er typisk ikke mere end 10-30 cm høj, så ved plantning skal man kraftigt overveje, om arealet er til det, da meget ukrudt vil udkonkurrere de små planter. Potten gør imidlertid, at planterne ikke bliver stressede ved optagning, og dermed gror fast i jorden med det samme, så de er klar, når vinteren kommer ❄️

Spørg en skovbrugsfaglig konsulent, om plantning med dækrod er noget, der skal prøves i jeres skov.

Uanset hvilken plante vi planter, er det vigtigt at notere de basale oplysninger, herunder kan nævnes årstal, indblandingsprocent og proveniens.

Sådan gør man i Skovkortet ⤵️

Årstal: Her er to muligheder, planteår eller frøår. Skov-Natur-Landskab ApS anbefaler frøår, fx en 2/1 plante, plantet i foråret 2021 skrives der 2018 i årstallet. Husk, at plantes der i efteråret 2021, er vækstsæsonen færdig, og der skrives 2019. Alternativet er, at skrive planteåre. Her er det de samme regler for forår og efterår. Udfordringen er, at skal der fx bruges tilvæksttabel, er disse typisk udarbejdet fra frøår.

Indblandingsprocent: Der findes mange forsøg med at blande træarter, og dette bliver også fremtiden, når man fx skal certificeres. Opret hver art for sig og skriv procentdelen, husk det skal give 100 % - ellers går arealerne galt! Eks. 60 % Sitkagran, 25 % Douglasgran og 15 % Lærk. Se video under denne rubrik. Når man tynder senere, eller der bliver andre ændringer i blandingerne, skal der blot laves om på procenterne, huller med mere oprettes som UKU-areal.

Proviens: Skriv hvilken proviens planterne kommer af, både for at opbygge viden i den lokale skov og i forhold til krav fra certificeringer eller andet senere. Skriv det i bemærkningen i litraen eller under tyndinger som en bemærkning.

ℹ️ Husk det skader aldrig at have en information mere, vi kan huske tingene i dag, men hvad med om 10-20 år?

Månedens ekstra fif 💡

Hvor skal vi gøre af træet ...!

Vi oplever hos Skov-Natur-Landskab ApS tit skove uden eller med ganske få og små liggepladser.

Budskabet er enkelt, få lavet nogle liggepladser!

Hvis I sidder med jeres skovkort og tænker, jamen, sådan nogle har vi ikke, eller der er da en enkelt, så er svaret, at en god skov har en liggeplads pr. 20-50 hektar - selvfølgelig afhængig af terræn og skovens størrelse.

Så tag dit skovkort, kig på, om der er områder, hvor der ikke er en liggeplads, og få så etableret en liggeplads op ad en bilfastvej og gerne så centralt som muligt, og husk LAV DEM STORE NOK.

Nogle gode tommelfingerregler er som følger:

  1. Helst ikke mere end 200 meter til en bilfastvej (eller et hovedspor).
  2. Helst ikke mere end 500-700 meter til en liggeplads (centrale flispladser op til 3000 meter)

På denne måde undgår man både for meget kørsel med træet og dermed en dårligere økonomi, samt mindre traktose (sporkørsel) af sine skovarealer.

Så brug jeres måleredskab og se, hvor langt der er til jeres veje og liggepladser. Se video nedenfor.

Husk - er du i tvivl, så spørg en skovbrugsfaglig rådgiver, det kan være økonomisk godt givet ud.

ℹ️  Med denne artikelrække vil Skovkortet i samarbejde med Skov-Natur-Landskab ApS give gode råd om skoven netop nu, og hvordan Skovkortet kan hjælpe med udførslen af arbejdet.