Skoven netop nu - August 🌳

August – varmt, fugtigt og planterne gror igen 🌿
August – varmt, fugtigt og planterne gror igen 🌿

Snudebillen på retur 🪲

Vi har i en tidligere artikel fra maj omtalt snudebillen, og nu skal man være opmærksom på den igen. I varmeperioder af august kommer billen igen. Så ned og se efter, om de er der, husk at snudebiller angriber på en gang, så derfor skal man være opmærksom på sine unge nåletræskulturer med faste mellemrum på cirka en uge (0-3 års kulturer filtreres ud i bevoksningslisten og tjekkes - se hvordan længere nede). Tjek omkring rodhalsen, det er der, de helst vil være, så det er om at være opmærksom. De kommer typisk frem på solrige dage, så ud i solen og undgå dens stråler ved at kigge ned!

Tag kontakt til en fagligrådgiver ved tvivl, og husk - der er kun få midler, der lovligt må bruges imod billerne, og der skal sprøjtecertifikat til for at købe og udbringe midlet.

Sådan bruger du filteret i bevoksningslisten 👇

  • Åben bevoksningslisten ved at klikke på 3. knap øverst i venstre hjørne
  • Klik på knappen formet som en omvendt trekant i linjen i toppen af listen (pst. der kommer en hjælpetekst når musen føres henover knapperne)
  • Find alder i højre side og træk i baren så alderen afspejler dit ønske (se neden for)
  • Afslut ved at klikke på Anvend filter
Skovkortet filter alder

Sankt Hans-skud 🤔

Jamen, hov - nu laver træerne nye skud!

Man kan mange gange i løbet af en vækstsæson opleve, at træerne sætter nye skud, efter de har afmodnet den første tilvækst (det sker typisk nu!). De nye skud kaldes Sankt Hans-skud. Disse laves, fordi der er overskud til det og også lidt som en sikkerhed, hvis der nu skulle være nogle, der havde spist de første blade/nåle.

Det kan virke smart at gro af flere omgange, og det giver da også en øget tilvækst. Det er dog med en vis risiko, da vi især hos nåletræerne ser, at det kan give problemer, hvis den nye tilvækst ikke når at afmodne (hærde), inden den første frost kommer, og så kan det være skønne spildte kræfter for planten. Derfor bør det også altid overvejes hvilke typer/arter, der plantes fx i lavninger, for ikke alle laver lige mange Sankt Hans-skud, fx er Sitkagran og Eg meget villige til at lave dem. Hvis disse arter overhoved skal stå i lavninger med tidlig efterårsfrost, bør det overvejes, om der findes provenienser, der afmodner tidligere, så man dermed minimerer risikoen for, at planten spilder det store arbejde på grund af en tidlig omgang frost.

Derfor - husk at tænke jer om ved plantevalg, en plante er ikke bare en plante, tag derfor kontakt til en faglig rådgiver, inden du planter i blinde. Der kan være stort set en hel måneds forskel fra proveniens til proveniens, når det angår afmodning. Godt med en god lang vækstperiode, men kun på de rigtige lokaliteter uden frost!

Skovkortet lavningskort
Skovkortet kan hjælpe dig med at udpege særligt kritiske områder ved hjælp af Lavningskortet 🗺

Månedens ekstra fif!

Dokumentation af bæredygtighed ☝️

Som mange skovejere har lagt mærke til, har der været ekstra fokus på bæredygtighed samt en større diskussion, om flis overhovedet er klimakorrekt. Der er nu kommet ny lovgivning på området, som gør, at skovejeren skal tænke endnu mere over, hvordan man skal forholde sig fremadrettet.

Opfordringen fra Skov-Natur-Landskab ApS er, at man skal tage en snak med en faglig rådgiver om, hvad der er fornuftigt i den enkelte skov. Nogle skove skal fx certificeres, i andre vil andre løsninger være nemmere og mere fornuftige, men med den nye lovgivning vil der være mange flere, hvor det vil give mening at blive certificeret for at kunne møde fremtidens krav (og ikke mindst undgå evige ekstra udgifter til dokumentation) 💸

Uanset hvad der er den rigtige løsning i den enkelte skov, er der ingen tvivl hos Skov-Natur-Landskab om, at vi skal bruge et skovkort, og ikke bare en simpelt skovkort, nej, et kort der kan det hele. Skovkortet kan i dag det meste, og der kommer mere til.

💡 Opfordringen er at notere de ting, der sker i jeres skov, husk at notere planteår (eller frøår), når I planter, og også gerne hvad I planter (blandingsprocenter). Husk at skrive jeres udtag både i tyndinger og afdrifter.

☝️ Jo flere oplysninger I skriver ind i skovkortet i dag, jo mere er I foran, når kortet skal gøres endnu mere komplekst, som ikke er et spørgsmål om, det sker, men snarere hvornår.

ℹ️  Med denne artikelrække vil Skovkortet i samarbejde med Skov-Natur-Landskab ApS give gode råd om skoven netop nu, og hvordan Skovkortet kan hjælpe med udførslen af arbejdet.

Hold dig orienteret

Tilmeld dig vores nyheder og bliv løbende orienteret med guides, tips og tricks og alt det andet, der er relevant for dig som skovejer.

Mange tak! Du er hermed tilmeldt.
Ups! Noget gik galt. Prøv venligst igen.