Skoven netop nu - Juli 🌳

Juli - Ferietid og grønne blade over alt 🌿
Juli - Ferietid og grønne blade over alt 🌿

De våde og besværlige områder 💦

Efter en tid med meget tørt vejr samt en prognose, der ligner mere af samme skuffe, er det nu, man skal overveje, om der skal arbejdes i de våde områder eller de lidt mere besværlige arealer. Der er igennem årene blevet plantet meget i områder, der reelt ikke er særlig velegnede til at have skov på, typisk fordi de er for våde det meste af året. Derfor bør man altid overveje og forsøge at planlægge, hvornår der skal laves indgreb i disse besværlige arealer, men vi kan jo ikke planlægge vejret, så derfor bør man slå til, når chancen er der, altså nu! 👍

Vi hører tit hos Skov-Natur-Landskab ApS ”det tager vi på frosten”, men der er kun ganske korte perioder med frost i Danmark. Vores anbefaling er derfor altid: få nu lavet nogle sommerskovninger, derved bliver både undergrunden og skovvejene skånet. Husk også i denne sammenhæng, at skovrådgivere ved noget om jord og jordbundsforhold, så husk altid at spørge ved tvivl!

Traktose, sporkørsel mm. 🚜

Traktose er et udtryk for, at jorden komprimeres under færdsel på arealerne typisk med maskiner. Vi skal tage traktose seriøst. Det der ligner et spor på 30 cm’s dybde kan nemt have en påvirkning helt ned i 2 meters dybde, så derfor bør man altid bruge maskiner, der giver mindst mulig skade på jorden (brede dæk er godt!), men også vælge det rigtige tidspunkt, som beskrevet ovenfor. ☝

Derudover bør arealer også overvejes: skal der være skov her? Hvis arealerne er alt for våde, bør man helt holde sig fra dem. Man kan nærmest sige, at jorden selv viser vej, hvor vi kan dyrke og ikke dyrke. Står der vand, er det måske ikke optimalt!

Ved planlægning af spor, skal det også overvejes, hvordan vi undgår traktose bedst muligt, brug fx højdekurverne og se, om du kan undgå stejle områder ved at flytte sporene en lille smule. Vi skal også, så vidt muligt, undgå lavninger i sporene, her kan man bruge lavningskortet.

Skovkortet lavningskort højdekurver
Lavningskort og højdekurver findes nemt i kortvælgerne nederst i højre hjørne

Træartsvalget er også vigtigt. Er vi uheldige, at jorden har været påvirket og fået traktose, vil en bøg stort set ikke kunne hjælpe med at ”løsne” jorden igen. Eg derimod, har en meget bedre chance, idet at den har en pælerod og er et af de træer, der kommer længst i jorden i de danske skove. Hvis våde områder skal dyrkes, bør fx rødel bruges, da de kan klare vandet uden at dø. 🌱💦

Husk, vi lever af at kunne dyrke jorden, så pas på den!

Månedens ekstra fif!

Flis eller ikke flis? 🤨

Denne artikel har handlet meget om jorden og om at passe på den. Månedens ekstra fif handler også om emnet, nemlig, flis eller ikke flis, for de fleste lyder det som en ide om økonomi eller det at få ryddet op.

Fra Skov-Natur-Landskab ApS side anser vi det også valget som udtryk for, om jorden selv kan holde til flisoparbejdningen. Flis kræver tunge maskiner, der skal køres direkte på jorden, da vi jo fjerner grenene og toppene til flis. Men, på bløde arealer kan det være en kæmpe fordel at have dette materiale at køre på. Vi ser især skovrejsninger, hvor der bliver lavet flis fra 1. og 2. gangstyndinger, men desværre også sporkørsel med op til en meter dybe spor. Dette har ødelagt jorden, der hvor sporene er, og samtidig gjort fremtiden meget mere usikker. Vi skal køre i de spor i fremtiden, og hvis de altid står fulde af vand grundet traktose, så vandet ikke kan komme væk, minimere det vores tidsrum for, hvornår der kan køres i skoven!

💡 Derfor er vores anbefaling: tjek jeres jordbund, er der bløde huller eller andet udfordrende, overvej at lave 3 meter træ i stedet for (ren stamme), og brug grene og toppe til at køre på, dette efterlader en form for snesko, maskinerne kan køre på og dermed fordele trykket; på denne måde har vi sporet både til nu og i fremtiden! Husk skovrådgiveren kan hjælpe dig, hvis du i tvivl. Den sidste krone, man kan få for en smule flis, er nogle gange meget dyrt tjent!

ℹ️  Med denne artikelrække vil Skovkortet i samarbejde med Skov-Natur-Landskab ApS give gode råd om skoven netop nu, og hvordan Skovkortet kan hjælpe med udførslen af arbejdet.

Hold dig orienteret

Tilmeld dig vores nyheder og bliv løbende orienteret med guides, tips og tricks og alt det andet, der er relevant for dig som skovejer.

Mange tak! Du er hermed tilmeldt.
Ups! Noget gik galt. Prøv venligst igen.