Bæredygtigt skovforvaltning

Hvorfor bæredygtig skovforvaltning?

Skove er vigtige, da vi har brug for dem til at understøtte livet på Jorden. Ved at omdanne kuldioxid (CO2) til oxygen opretholder de vores levebrød og bidrager til klimareguleringen. Derudover er skove hjemsted for over 80% af den terrestriske biodiversitet og fungerer som levested for utallige arter af planter og dyr. Uden skove ville planetens økologiske balance blive alvorligt truet, hvilket kunne have betydelige og potentielt ødelæggende konsekvenser for alle former for liv på Jorden.

Bæredygtig skovforvaltning handler om  forvaltningen af skove under principperne om bæredygtig udvikling, med henblik på at sikre balance mellem økologiske, økonomiske og sociale målsætninger for at bevare skovenes langsigtede sundhed, produktivitet og biodiversitet samtidig med, at de tager hensyn til nutidige og fremtidige menneskelige behov og fremmer socioøkonomisk udvikling.
A forest managed sustainable

Hvad er bæredygtig skovforvaltning?

Det centrale princip for bæredygtig skovforvaltning er at skabe en balance mellem menneskers behov og de behov, som skoven og dyrene har for at overleve. Bæredygtigt forvaltede skove kan forbedre levevilkårene, bidrage til renere luft og vand, reducere oversvømmelser, forhindre jorderosion og hjælpe med at bevare biodiversiteten og mindske klimaændringer.

Ved bæredygtig skovforvaltning kan der være flere positive resultater. Bæredygtig skovforvaltning hjælper med at bevare biodiversiteten ved at beskytte planter og forskellige dyrearter i deres naturlige levesteder. Det kan også fremme ansvarligt ressourceforbrug ved at fremme selektiv skovhugst, der tillader fjernelse af træer, men stadig sikrer, at skovens ressourcer anvendes på en måde, der opfylder nutidige og fremtidige generationers behov. Desuden kan bæredygtig skovforvaltning hjælpe med at mindske klimaændringer ved at maksimere skovenes evne til at optage og lagre kulstof over en længere periode. Ved at bevare biodiversiteten, fremme ansvarligt ressourceforbrug og mindske klimaændringer, sikrer bæredygtig skovforvaltning, at skovene fortsat kan levere vitale økosystemtjenester til kommende generationer.

FSC og PEFC Skovforvaltning med fokus på bæredygtighed

Vi er stolte medlemmer af FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Danmark. Deres fælles mål er at fremme bæredygtig skovforvaltning. Både FSC og PEFC arbejder ud fra princippet om en afbalanceret tilgang, der sigter mod at opnå og opretholde en balance mellem de økologiske, økonomiske og sociale målsætninger for at bevare skovens langsigtede sundhed. Dette betyder, at skovens ressourcer bliver udnyttet på en ansvarlig måde, hvor træfældning og andre aktiviteter udføres med hensyn til skovens evne til naturlig fornyelse og reproduktion. På den måde sikrer man, at skovområderne kan opretholde deres økosystemers integritet og biodiversitet.

Gennem vores medlemskab af FSC og PEFC er vi en del af et bredere fællesskab, der arbejder for at sikre bæredygtig skovforvaltning, beskytte biodiversiteten og sikre, at skovene fortsat kan opfylde menneskers behov og bidrage til en mere bærdygtig fremtid for kommende generationer.

Støt bæredygtig skovforvaltning og skab en sundere planet!

Tag det første skridt med Skovkortet.dk og oplev, hvordan vores løsning hjælper dig med at drive din skov mere bæredygtigt.

Loader