Bæredygtigt skovforvaltning

Hvorfor bæredygtig skovforvaltning?

Skove er en yderst vigtig ressource, der er afgørende for at understøtte livet på Jorden. Ved at omdanne kuldioxid (CO2) til oxygen opretholder de vores levebrød og bidrager til klimareguleringen. Derudover er skove hjemsted for over 80% af den terrestriske biodiversitet og fungerer som levested for utallige arter af planter og dyr. Uden skove ville planetens økologiske balance blive alvorligt truet, hvilket kunne have betydelige og potentielt ødelæggende konsekvenser for alle former for liv på Jorden.

Bæredygtig skovforvaltning er forvaltningen af skove under principperne om bæredygtig udvikling, med henblik på at sikre balance mellem økologiske, økonomiske og sociale målsætninger for at bevare skovenes langsigtede sundhed, produktivitet og biodiversitet samtidig med, at de tager hensyn til nutidige og fremtidige menneskelige behov og fremmer socioøkonomisk udvikling.
A forest managed sustainable

Hvad er bæredygtig skovforvaltning?

Det centrale princip for bæredygtig skovforvaltning er bæredygtig udvikling, hvilket betyder at man forvalter skovene til fordel for både planeten og menneskerne. Bæredygtigt forvaltede skove kan forbedre levevilkårene, bidrage til renere luft og vand, reducere oversvømmelser, forhindre jorderosion og hjælpe med at bevare biodiversiteten og mindske klimaændringer.

Ved bæredygtig skovforvaltning kan der være flere positive resultater. Bæredygtig skovforvaltning hjælper med at bevare biodiversiteten ved at beskytte planter og forskellige dyrearter i deres naturlige levesteder. Det kan også fremme ansvarligt ressourceforbrug ved at fremme selektiv skovhugst, der tillader fjernelse af træer, men stadig sikrer, at skovens ressourcer anvendes på en måde, der opfylder nutidige og fremtidige generationers behov. Desuden kan bæredygtig skovforvaltning hjælpe med at mindske klimaændringer ved at maksimere skovenes evne til at optage og lagre kulstof over en længere periode. Ved at bevare biodiversiteten, fremme ansvarligt ressourceforbrug og mindske klimaændringer, sikrer bæredygtig skovforvaltning, at skovene fortsat kan levere vitale økosystemtjenester til kommende generationer.

Støt bæredygtig skovforvaltning for en sundere planet og en bæredygtig fremtid!

Kom i gang med Skovkortet.dk og oplev hvordan løsningen hjælper dig med at drive skoven mere bæredygtigt.

Loader