Nyhedsbrev

#2 | 🌳 Fremtidens skovbrug: Produktion, biodiversitet og rekreation skal gå hånd i hånd

#2 | 🌳 Fremtidens skovbrug: Produktion, biodiversitet og rekreation skal gå hånd i hånd

Hej 👋 og velkommen til årets anden udgave af Skovkortets nye nyhedsbrev!

I denne uge dykker vi ned i temaet ‘fremtidens skovbrug’. Hvordan ser det ud og hvordan forbereder du dig bedst herpå? Det giver forskellige eksperter deres bud på.

Så snup din yndlingsdrik og lad os dykke ned i det ☕

💬 I denne uges udgave:

 • “Produktion, biodiversitet og rekreation skal gå hånd i hånd og forme fremtidens skovbrug”. Læs interviewet med skovfoged Thøger Hansen, der gavmildt deler ud af sine erfaringer og tanker om fremtidens skovbrug (og meget mere).
 • Gratis webinar: Bliv klar til fremtidens forvaltning af skov & natur med de rigtige registreringer. Bliv i stand til nemt at kunne registrere og dokumentere en bred vifte af essentiel information for dine skov- & naturarealer.
 • Tre skoveksperter: Skovhugst og biodiversitet kan gå hånd i hånd i fremtidens produktionsskov. Flere blandede bevoksninger, øget fokus på biodiversitet og bedre udnyttelse af træ til konstruktion af bæredygtige byggematerialer.
 • Yderligere læsning om fremtidens skovbrug. Har du lyst til at dykke mere ned i fremtidens skovbrug, har vi samlet en række interessante artikler herom.
 • En succeshistorie fra skoven: Besøg af repræsentanter fra den grønne trepart

PS: Er den her email videresendt til dig? Så tilmeld dig her​ og modtag vores nyhedsbrev hver uge 💌

🎙️ “Produktion, biodiversitet og rekreation skal gå hånd i hånd og forme fremtidens skovbrug” - et portræt af en skovfoged

Thøger Hansen og hans kompagnon hjælper i dag 300 skovejendomme fra en halv til 1.000 hektar med alt fra et enkelt godt råd i ny og næ til totalstyring af skoven, inkl. entreprisestyring, handelsdelen, etc.

Vi tog en snak med Thøger for at høre hans syn på fremtidens skovbrug, hvordan det kommer til at påvirke den daglige drift og meget mere:

“Jeg tror vi i skovbranchen bliver nødt til at tilpasse os en ny virkelighed: At finde balancen mellem bæredygtig produktion og miljøhensyn.

Det handler blandt andet om, at vi skal erstatte beton med træ eller finde andre innovative løsninger, samtidig med at vi skal bevare biodiversiteten og fremme friluftslivet.

At opnå denne balance er en kompleks opgave, hvor produktion, biodiversitet og rekreation skal gå hånd i hånd og forme fremtidens skovbrug.

Derfor forventer jeg, at de kommende ti år vil byde på udfordringer i forsøget på at finde denne harmoni og balance inden for skovforvaltning.

Traditionelt set har mange skovejere primært fokuseret på produktion og det kan være en udfordring at få dem til at interessere sig for de andre aspekter af skovforvaltning.

Jeg ser også en tydelig udvikling i øjeblikket, hvor der blandt skovejerne er stigende interesse for klima og biodiversitet. Dette er primært drevet af et generationsskifte blandt skovejerne, da det fokus i høj grad ligger hos den yngre generation.

Derudover er der ingen tvivl om, at fremtidens skovforvaltning i stigende grad kommer til at involvere certificeringer. Det er uanfægtet, om det drejer sig om de eksisterende løsninger eller udviklingen af nye.

Faktisk tror jeg, at certificeringer og dokumentation af de handlinger, der udføres i skovene, vil blive et af de mest afgørende aspekter indenfor skovforvaltning.”

Læs hele interviewet med Thøger, hvor vi dykker ned i følgende emner:

 • Hej! Hvem er du og hvad laver du til dagligt?
 • Hvordan håndterer I den daglige drift?
 • Hvordan ser du skovens rolle fremadrettet?
 • Hvordan kommer det til at påvirke den daglige drift?
 • Hvordan finder I balancen mellem økonomi og langsigtet bæredygtighed i skovforvaltningen?
 • Hvis du havde din egen skov, hvor ville du så lægge dit fokus?
 • Hvad ser du som den største udfordring for skovdriften og skovbruget i dag?
 • Hvilke værktøjer bruger du til drift og certificering?
 • Har du et godt råd til nye skovejere?

🌳 Læs interviewet med Thøger her 🌳

PS: Vil du dele din ekspertise eller historie indenfor skovdrift? Så send en mail til ji@skovkortet.dk.

🎥 Gratis webinar: Bliv klar til fremtidens forvaltning af skov og natur med de rigtige registreringer

Manglende indsigt og ikke-ajourført data over skov- og naturarealer, vil i stigende grad være lig med manglende "licence-to-operate".

Derfor afholder jeg dette gratis webinar, hvor jeg på cirka 30 minutter gør dig i stand til nemt at kunne registrere og dokumentere en bred vifte af essentiel information for dine skov- & naturarealer.

Jeg vil tage udgangspunkt i en håndfuld konkrete områder, hvor vi undersøger alt fra bevoksning og nøglebiotoper til elementer knyttet til jagt- og publikumsfaciliteter samt metoder til kort, der beskriver udviklingsplaner for skoven.

Det kommer til at foregå lavpraktisk, hvor jeg undervejs viser, hvordan du kan foretage simple registreringer og anvende smarte kategorier på tværs af data.

Det kan lyde nørdet, men jeg vil garantere dig for, at det vil være ‘time-well-spent’ for alle ejere og forvaltere af skov & natur, hvor opdateret og præcis information er vigtigt - både nu og i fremtiden.

Klik her og tilmeld dig gratis

(Har du ikke mulighed for at deltage på det planlagte tidspunkt, sender vi optagelsen af webinaret til alle tilmeldte efterfølgende.)

🐝 Tre skoveksperter: Skovhugst og biodiversitet kan gå hånd i hånd i fremtidens produktionsskov

Flere blandede bevoksninger, øget fokus på biodiversitet og bedre udnyttelse af træ til konstruktion af bæredygtige byggematerialer. Sådan lyder visionen for fremtidens produktionsskove fra tre eksperter inden for skov, som DM BIO har talt med.

Eksperterne Paul Rasmussen (uddannet Skov- og landskabsingeniør), Kristian Løkke Kristensen (Skovrider ved Skovdyrkerne) og Emil Engelund Thybring (lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet), dykker i artiklen ned i følgende temaer:

 • Skovdrift skal tage hensyn til naturen
 • Blandede bevoksninger bliver mere udbredt
 • Nordamerikanske nåletræer har stort potentiale
 • Lego rejser skov på landbrugsjord
 • Nyttetræ går op i røg
 • Genbrugstræ skal udnyttes langt bedre

Læs artiklen her

📚 Yderligere læsning om fremtidens skovbrug

Har du lyst til at dykke mere ned i fremtidens skovbrug, har vi samlet en række interessante artikler:

🏆 En succeshistorie fra skoven: Besøg af repræsentanter fra den grønne trepart

For et par uger siden havde vores egen Henrik Neergaard-Petersen besøg hjemme på Ouegaard Hovedgaard af repræsentanter fra den grønne trepart, herunder Stephanie Lose fra Økonomiministeriet, Jeppe Bruus fra Skatteministeriet, Henrik Dam Kristensen, Søren Søndergaard fra Landbrug & Fødevarer and Food Council og Anders Frandsen fra Dansk Skovforening.

Der var bestilt solskin til gåturen over Villestrup Ådal og ind i Henriks skov, hvor der blev talt om forskellige træarter, driftsformer, afsætning af træ samt vist eksempler på, hvordan man kan balancere produktion, natur og biodiversitet:

 • Biodiversitet og afgræsning: Det blev drøftet, hvordan afgræsning med store græssere i både lysåben natur og skov er essentielt for biodiversiteten.
 • Dansk træ til lokal produktion: Henrik delte sine erfaringer med at afsætte træ gennem Danish Woodlands, og understregede vigtigheden af at bruge lokalt træ til lokal produktion.
 • Skovdrift og diversitet: Der blev talt om forskellige driftsformer, der passer til forskellige skovtyper.
 • Digitalisering og skovdata: Henrik præsenterede selvfølgelig, hvordan han anvender Skovkortet.dk til dokumentation og planlægning samt beregning af skovens CO2e optag.
 • Fremtidig skovrejsning: Planerne om at rejse 250.000 ha skov i Danmark blev drøftet og betydningen af at sikre, at dette sker på de rigtige lokaliteter.

Vi glæder os til at følge trepartens arbejde for at sikre gode og langsigtede løsninger på den grønne omstilling i landbruget.

💚 Kan du lide vores nyhedsbrev?

Så del det gerne med en ven eller kollega.

Har du andet på hjerte? Så besvar blot denne email med dine kommentarer 🤗

Vi ses i din indbakke igen om 14 dage 👋

Du ønskes en fantastisk uge i skoven.

- Jens Isbak

Loader